Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line

Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line
Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź

Strona główna > A2 Pre-Intermediate - słabo-zaawansowany

A2 Pre-Intermediate - słabo zaawansowany

angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Plan zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa rano

9:30-11:00

Poniedziałek / środa

16:30-18:00
18:15-19:45

Wtorek / czwartek

16:30-18:00
18:15-19:45

Środa / piątek (2 x 3 godz.)

16:30-18:00
18:15-19:45

Wtorek / czwartek

16:30-18:00
18:15-19:45

Środa / piątek

16:30-18:00
18:15-19:45

Sobota (blok 1 x4)

9:00-12:15
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

W przypadku osób zainteresowanych innymi terminami istniej możliwość stworzenia dodatkowych grup w dowolnych terminach.

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa

16:30-18:00
18:15-19:45

Poniedziałek / środa (8-9 lat)

16:15-17:45
18:15-19:45

Wtorek / czwartek (II semestr)

16:30-18:00
18:00-19:30
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

W przypadku osób zainteresowanych innymi terminami istniej możliwość stworzenia dodatkowych grup w dowolnych terminach.

Książka "Headway"

Semestr 1

Mówienie
 • wyrażenia towarzyskie (Have a good weekend! Same to you.)
 • rozpoczynanie i prowadzenie rozmów
 • literowanie rzeczowników
 • dni tygodnia
 • podawanie cen i robienie zakupów
 • życie codzienne
 • rozmowy o samopoczuciu
 • podawanie kierunków i lokalizacji
Pisanie
 • opis osoby
 • list do przyjaciela
 • opis miejsca
 • pocztówka
 • opowiadanie
 • wypełnianie formularzy
 • biografia
Słownictwo
 • wyrazy wieloznaczne
 • związki frazeologiczne
 • wyrazy przeciwstawne
 • słowotwórstwo
 • synonimy i antonimy
 • czasowniki have, go, come
 • pary wyrazów (this and that, ladies and gentleman, itp.)
Gramatyka
 • tworzenie pytań i przeczeń
 • ilość (some/any, much/many, itp)
 • czas Present Simple
 • czas Present Continuous
 • czas Present Perfect
 • czas Past Simple
 • czas Past Continuous
 • czas Future Simple
 • to be going to
 • przedimki

Semestr 2

Mówienie
 • dyskusje (Jakie będzie życie w 21w.; Jakie rośliny są dobre i złe dla świata; Dobra posada; największe miasta świata)
 • rozmowy o dzieciństwie
 • udzielanie rad
 • opowiadania
 • rozmowy sytuacyjne (u lekarza; w hotelu; przez telefon)
 • pożegnania
 • wyrażenia wykrzyknikowe
Pisanie
 • list formalny i nieformalny
 • recenzja książki lub filmu
 • opowiadanie
Słownictwo
 • zawody
 • związki frazeologiczne
 • odczucia i sytuacje
 • słowotwórstwo
 • czasowniki złożone - phrasal verbs
 • czasowniki take, get, do ,make
Gramatyka
 • czasowniki modalne must, should i have to oraz might
 • czas Present Perfect Simple i Continuous
 • czas Past Perfect
 • strona bierna
 • zdania warunkowe typ I i II
 • mowa zależna
Książka "English file"

Semestr 1

Mówienie
 • dialogi (w hotelu, na lotnisku, w banku, na postoju taksówek, w restauracji)
 • umawianie się na spotkania
 • codzienne rutyny
 • spędzanie czasu wolnego
 • pogoda
 • informacje osobiste
 • niezapomniane wakacje
 • plany na weekend
 • podawanie zasad
 • co się działo kiedy
 • pierwsze doświadczenia
 • rodzinne miasto
 • opis pokoju
 • podawanie kierunków
Pisanie
 • opis własnej osoby
 • opis wakacji
Słownictwo
 • alfabet
 • pogoda
 • codzienne rutyny
 • zajęcia w czasie wolnym
 • prace domowe
 • wygląd osób i rzeczy
 • wyrażanie opinii
 • przyimki miejsca i ruchu
 • ubrania
 • przysłówki do określania częstotliwości
Gramatyka
 • tworzenie pytań i przeczeń
 • ilość (some/any, much/many, itp)
 • czas Present Simple
 • czas Present Continuous
 • czas Present Perfect
 • czas Past Simple
 • czas Past Continuous
 • zaimki dzierżawcze
 • zdania podrzędne
 • zdania warunkowe typ I
 • czasowniki modalne - przymus i zezwolenie
 • stopniowanie przymiotników

Semestr 2

Mówienie
 • dialogi (podawanie i pytanie o drogę, robienie zakupów, reklamowane wadliwych towarów, rozmowy telefoniczne, zostawianie wiadomości na sekretarce, u lekarza)
 • ulubione przedmioty
 • najważniejsze wydarzenia w życiu
 • ulubiony sposób robienia zakupów
 • ludzie - pierwsze wrażanie
 • środowisko naturalne
 • dyscypliny sportowe
 • udzielanie porad
 • przyzwyczajenia
 • ulubione filmy
 • plany na przyszłość
 • Londyn
 • przewidywanie przyszłości
 • marzenia
Pisanie
 • opis przyjaciela lub krewnego
 • list nieformalny
Słownictwo
 • grupy wiekowe
 • cechy charakteru
 • uczucia
 • prace domowe
 • czasowniki nieregularne
 • czasowniki złożone phrasal verbs
 • pojemniki i opakowania
 • rodzaje filmów
 • spójniki
Gramatyka
 • bezokolicznik Present gerund
 • czas Present Perfect
 • czas Future Simple
 • strona bierna
 • zadania warunkowe typ II
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • czasowniki modalne - rada przymiotników opinia
 • zgadzanie się i niezgadzanie się