Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line

Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line
Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź

Strona główna > A2 Pre-Intermediate - słabo-zaawansowany

B2 Upper-Intermediate - zaawansowany

angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Plan zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa

16:30-18:00
18:15-19:45

Poniedziałek / czwartek

18:15-19:45

Wtorek / czwartek

16:30-18:00
18:15-19:45

Wtorek / piątek

18:15-19:45

Środa / piątek

16:30-18:00
18:15-19:45

Sobota (blok 1 x4)

9:00-12:15

Kurs poranny

do uzgodnienia
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

W przypadku osób zainteresowanych innymi terminami istniej możliwość stworzenia dodatkowych grup w dowolnych terminach.

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa

16:30-18:00
18:15-19:45

Wtorek / czwartek

16:30-18:00
18:15-19:45

Środa / piątek

16:30-18:00
18:15-19:45
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

W przypadku osób zainteresowanych innymi terminami istniej możliwość stworzenia dodatkowych grup w dowolnych terminach.

Książka "Headway"

Semestr 1

Mówienie
 • dyskusje (zalety i wady życia w obcym kraju; turystyka; pierwsze wspomnienia; idealne związki)
 • rozmowy o książkach
 • umawianie się na spotkanie
 • wymiana informacji o nieznanych osobach, miejscach, itp.)
 • tworzenie ogłoszenia
Pisanie
 • list nieformalny - poprawianie błędów
 • notowanie
 • biografia
 • recenzja
 • styl formalny i nieformalny
 • opis ulubionego miejsca w mieście
Słownictwo
 • słowotwórstwo
 • rzeczowniki złożone
 • związki frazeologiczne
 • synonimy
 • osobowość
 • końcówki i przedrostki
 • wyrażenia z czasownikami to be, to take, to put
 • zmiana akcentu wyrazowego
Gramatyka
 • szkielet czasowy (czasy Simple, Continuous, Perfect)
 • strona bierna i czynna
 • zdania podrzędne
 • wyrażanie ilości (some/any, much/many, itp)
 • wyrażanie przyszłości (czas Future Simple, to be going to, Present Simple gerund Continuous
 • bezokolicznik/gerund
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Semestr 2

Mówienie
 • dyskusje (zalety i wady telewizji; życie kobiet; najsławniejsze zdjęcia XXw.; Jak bomba atomowa zmieniła świat)
 • życie sławnych ludzi
 • bezdomni
 • pierwszy przyjaciel lub nauczyciel
 • rozmowy sytuacyjne (potoczny angielski; przesada i niedomówienie; grzeczne wyrażenia; narzekanie)
Pisanie
 • opis wynalazku
 • list do idola
 • opis okresu historycznego
 • opis kariery
Słownictwo
 • media
 • silne przysłówki i przymiotniki
 • spójniki
 • czasowniki to get, to come, to go
 • antonimy, homofony, homonimy
 • idiomy
Gramatyka
 • czasowniki modalne - przypuszczenia i inne
 • bezokolicznik/gerund
 • pytania i przeczenia
 • nawyki -minione i obecne
 • przedimki
Książka "English file"

Semestr 1

Mówienie
 • stereotypy i narodowości
 • muzyka pop i media
 • poczucie humoru
 • medycyna prywatna i państwowa
 • uzależnienia
 • opowiadanie historii
 • ryzyko i niebezpieczeństwo
 • historia i polityka
 • moda
 • opisywanie domów i pomieszczeń
Pisanie
 • organizacja paragrafów
 • wywiad do gazety
 • rozprawka argumentatywna - za i przeciw
 • email
 • list nieformalny
 • biografia
 • instrukcja
Słownictwo
 • czasowniki złożone phrasal verbs
 • muzyka
 • humor
 • medycyna, zdrowie
 • nauka i technologia komputerowa
 • historia i polityka
 • kobiety i mężczyźni
 • moda
 • domy i ich wystrój
 • silne przymiotniki
 • przymiotniki i przyimki
Gramatyka
 • tworzenie pytań
 • czasowniki złożone
 • zdania podrzędne czasowe
 • zdania warunkowe typ 0, I, II i III
 • czasy przyszłe Simple, Continuous i Prefect
 • czasy przeszłe Simple, Continuous, Perfect i Perfect Continuous
 • czasowniki modalne - przypuszczenia i powinności przeszłe
 • czasownik wish
 • kauzatywne Have

Semestr 2

Mówienie
 • mini debaty
 • wspomnienia z dzieciństwa
 • doświadczenia paranormalne, reagowanie na dziwne informacje
 • wpływ amerykańskiego stylu życia
 • przemówienie na wybrany temat
 • produkty firmowe
Pisanie
 • rozprawka - wyrażanie opinii
 • poprawianie błędów - gramatyka i słownictwo, interpunkcja
 • budowanie zdań złożonych -zdania podrzędne
 • dialogi
 • formalny i nieformalny email
 • tworzenie krótkich notek
Słownictwo
 • zwierzęta i ich przetrwanie
 • słowotwórstwo
 • zbrodnia i kara
 • prawda i kłamstwo
 • rzeczowniki złożone
 • przymiotniki do opisywania zmysłów
 • biznes
 • wyrazy wieloznaczne
 • czasowniki wprowadzające mowę zależną
 • rzeczowniki abstrakcyjne
Gramatyka
 • czas Present Perfect Simple i Continuous
 • wyrażenia określające pary i liczbę mnogą
 • zdania podrzędne
 • bezokolicznik i gerund
 • mowa zależna
 • porównania
 • strona bierna