Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line

Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line
Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź

Strona główna > FCE - First Certificate in English

FCE - First Certificate in English (B2)

Plan zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa

16:30-18:00
18:15-19:45

Poniedziałek / czwartek

16:30-18:00

Wtorek / czwartek

16:30-18:00
18:15-19:45

Poniedziałek / czwartek

18:15-19:45

Środa / piątek

16:30-18:00
18:15-19:45

Poniedziałek / czwartek

18:15-19:45

Środa / piątek

16:30-18:00
18:15-19:45

Kurs poranny

do uzgodnienia

Sobota (blok 1x4)

9:00-12:15
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa

16:30-18:00

Poniedziałek / środa (III semestr)

18:15-19:45

Wtorek / czwartek

16:30-18:00
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź
Książka "Focus on FCE/FC GOLD/MASTERCLASS"

Semestr 1

Mówienie
 • Funkcje językowe (preferencje; opinie; zgadzanie się; przerywanie; pytanie o radę; doradzanie; przyjmowanie i odrzucanie porad; sugerowanie; prośby i zezwolenia; potrzeba; podawanie kierunków; opis okolicy i przedmiotów; wygląd zewnętrzny)
 • wakacje i podróże
 • praca i zawody
 • sport i hobby
 • łamanie prawa
 • recykling i zanieczyszczenie środowiska
 • wynalazki
 • instrukcje i polecenia
Pisanie
 • ortografia i interpunkcja
 • tworzenie paragrafów
 • opisy osób i miejsc
 • list nieformalny
 • artykuł
 • raport
 • instrukcje
 • rozprawka argumentatywna - za i przeciw
 • opowiadanie
Słownictwo
 • czasowniki złożone phrasal verbs (break, catch, cut, get, let, live, put, set, wear)
 • przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki z przyimkami
 • przymiotniki złożone
 • wyrażenia przyimkowe
 • wyrażenia z do i make
 • części garderoby
 • zawody
 • podróżowanie
 • przedmioty codziennego użytku
 • hobby i zainteresowania
 • sporty
 • przestępstwa i przestępcy
 • opakowania i produkty
Gramatyka
 • czasy teraźniejsze
 • czasy przeszłe
 • czasy przyszłe
 • zdania podrzędne definiujące i niedefiniujące
 • przymiotniki i przysłówki - regularne i nieregularne
 • przedimki
 • czasowniki modalne - umiejętność, zdolność, przymus, zezwolenie
 • imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego
 • pierwszy i drugi okres warunkowy
 • spontaniczne decyzje, oferty, sugestie i groźby
 • przedimki
 • porządek przymiotników

Semestr 2

Mówienie
 • Funkcje językowe (preferencje; opinie; zgadzanie się; przerywanie; pytanie o radę; doradzanie; przyjmowanie i odrzucanie porad; sugerowanie; prośby i zezwolenia; potrzeba; podawanie kierunków; opis okolicy i przedmiotów; wygląd zewnętrzny)
 • podróżowanie
 • życie rodzinne
 • zdrowie i kondycja fizyczna
 • niebezpieczne wypadki
 • zakupy i handel
 • najważniejsze momenty w życiu i historii
Pisanie
 • list formalny
 • list nieformalny
 • artykuł
 • raport
 • instrukcja
 • opowiadanie
Słownictwo
 • czasowniki złożone phrasal verbs (bring ,come, get, give, go, look, take)
 • czasowniki wyrażające percepcję
 • podróżowanie - osprzęt
 • kształty i cechy
 • środki transportu
 • zdrowie
 • pożywienie
 • czasownik i przyimek
 • urazy
 • wyrażenia przyimkowe
 • zwierzęta domowe
 • wynalazki
Gramatyka
 • bezokolicznik i gerund
 • czas Past Perfect
 • mowa zależna
 • porównania
 • rzeczowniki policzalne i nie policzalne
 • wyrażanie ilości
 • wyrażanie czasu
 • czasowniki modalne - pewność, przypuszczenie, prawdopodobieństwo
 • krótkie pytania
 • strona bierna
 • czasownik wish
 • trzeci okres warunkowy
 • zdania warunkowe mieszane
 • przedimki
 • zdania podrzędne celu
 • kauzatywne have