Intensywny kurs dla wyjeżdzających Intensywne kursy wakacyjne Konwersacje Matura A1 A2 B1 B2 DELF
Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
French / Francuski
French / Francuski

Strona główna > French > B1 Średnio Zaawansowany Intermediaire

French B1 Średnio Zaawansowany Intermediaire

Słuchanie - uczeń potrafi zrozumieć główne punkty wypowiedzi jeśli używany jest język standardowy a tematyka jest mu bliska (szkoła, praca, rozrywka).
Potrafi zrozumieć główne zagadnienia licznych programów radiowych i telewizyjnych, dotyczących aktualnych wydarzeń lub interesującej go (osobiście bądź zawodowo) problematyki, jeśli mówi się stosunkowo wolno i wyraźnie.
Czytanie - uczeń potrafi zrozumieć teksty napisane głównie językiem codziennym lub takim, jakiego sam używa w pracy.
Potrafi zrozumieć opisy wydarzeń oraz formuły wyrażające uczucia i życzenia w listach prywatnych.
Mówienie - uczeń potrafi zmierzyć się z większością sytuacji, jakie można napotkać podróżując w danym obszarze językowym.
Potrafi bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy mu bliskie lub takie, które dotyczą życia codziennego (np.: rodzina rozrywka, praca, podróże, aktualne wydarzenia).
Potrafi w prosty sposób opowiedzieć o wydarzeniach, swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach oraz zamiarach.
Potrafi krótko podać powody oraz wyjaśnienia dotyczące swoich opinii i planów.
Potrafi opowiedzieć historię lub fabułę książki czy filmu oraz przedstawić swoje zdanie na ten temat.
Pisanie - Uczeń potrafi napisać prosty i spójny tekst na tematy mu bliskie lub takie, które go interesują.
Potrafi pisać listy prywatne, opisujące swoje doświadczenia i wrażenia.

Po około 400 godzinach nauki uczeń może zdawać egzamin DELF B1.

Program na trzeci rok nauki:
- B1 poziom średnio zaawansowany / niveau elementaire
- Przygotowanie do francuskiego egzaminu DELF B1
- Przygotowanie do egzaminu TELC

Semestr 1 / Semestr 2

Gramatyka
 • subjonctif present
 • forma bezosobowa
 • zaimki nieokreślone
 • participe present
 • gerondif
 • plus-que-parfait
 • następstwa czasów
 • wyrażanie przyczyny i skutku
 • czas futur anterieur
 • opisać zdarzenia przeszłe: passe simple i passe anterieur
 • wprowadzenie i przedstawienie argumentów
Słownictwo
 • list oficjalny
 • prawo, przestrzeganie prawa
 • wydatki
 • życie zawodowe
 • nauka i postęp
 • miasto - infrastruktura
 • zmiany klimatu
 • imigracja we Francji
 • dziedzictwo kulturowe
 • rozumienie tekstu historycznego
 • mówić o swoich zaletach, zdolnościach, umiejętnościach
 • postęp naukowy
 • nowe technologie
 • Internet
 • przedstawić kolejność i okoliczności wydarzeń