Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Russian / Rosyjski

Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line

Strona główna > Russian > C1 Zaawansowany

C1 Zaawansowany

semestr I - B1, semestr II - B2

Grupy na poziomie średnio zaawansowanym :

  • język rosyjski ogólny
  • język rosyjski o profilu biznesowym
  • język rosyjski o profilu biznesowym na certyfikat

Oferta skierowana jest do osób, które osiągnęły sprawności językowe na poziomie B2(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Przydzielenie do grup na tym poziomie nauczania odbywa się po bezpłatnym, pisemnym teście weryfikującym poziom znajomości języka rosyjskiego.

Ad. grupa 1. i 2. Po 120 godzinach dydaktycznych zrealizowanych w ciągu dwóch semestrów, kursanci swobodnie posługują się językiem, rozumieją szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafią się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Bez trudności posługują się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafią formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Dobór podręczników i materiałów pomocowych adekwatny do profilu grupy.

Podręczniki:

  • Anna Pado. Успех 3. Warszawa, 2007
  • Natalia Bondar, Sergiusz Chwatow. Бизнес-Контакт.
  • Materiały autorskie

Ad grupa 3. W ciągu 180 godzin dydaktycznych ( 2 semestry po 90 godz. każdy, tj. 3 x 2 godz. tygodniowo lub 3 semestry po 60 godz. każdy, tj. 2 x 2 godz. tygodniowo) doskonalimy kompetencję językową we wszystkich zakresach, zwracając szczególną uwagę na język biznesowy. Zagadnienia składające się na program tego kursu dotyczą m.in. funkcjonowania firmy( rejestracja, status prawny, polityka kadrowa, promocja, poszukiwanie rosyjskiego partnera handlowego, formalności celne, ubezpieczenie ładunku, biura itd.) W ramach kursu nauka koncentruje się na słownictwie branżowym, pogłębiamy wiedzę o gospodarce i kulturze Rosji, szlifujemy fonetykę i gramatykę.
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu Biznes Kontakt oraz otrzymanie Certyfikatu Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej. Do jego osiągnięcia poświęcamy szczególną uwagę rozwiązywaniu testów i zadań podobnych do tych, które występują na egzaminie końcowym.

Podręczniki:

  • Natalia Bondar, Sergiusz Chwatow. Бизнес-Контакт. Kurs przygotowujący do egzaminu na międzynarodowy certyfikat z języka rosyjskiego. Warszawa, 1998.
  • Siergiej Chwatow, Roman Hajczuk. Русский язык в бизнесе. Warszawa, 2000.
  • Serafima Chawronina, Bożena Dereń, Lubow Kłobukowa, Irina Michałkina, Jadwiga Tarsa, Franciszka Witkowska-Lewicka, Język rosyjski w sferze biznesu. Warszawa, 2006 .
  • Materiały autorskie

Egzamin na Certyfikat Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej trwa 2 dni, odbywa się w Warszawie, w Ośrodku Egzaminacyjnym w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. (organizujemy wyjazd)