Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line

Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line
Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź

To jest testowy tekst Strona główna > A1-Elementary - początkujący

A1-Elementary - początkujący

angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Plan zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa

16:30-18:00
18:15-19:45

Wtorek / czwartek

16:30-18:00
18:15-19:45

Wtorek / czwartek (II semestr)

18:15-19:45

Wtorek / piątek +45

18:00-19:30

Środa / piątek 2 x 3

16:30-18:45

Środa / piątek dla wyjeżdżających 3godz

16:00-18:15

Środa / piątek

18:15-19:45

Wtorek / piątek

16:30-18:00

Sobota blok 1 x 4

9:00-12:15

Kurs poranny

do uzgodnienia
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

W przypadku osób zainteresowanych innymi terminami istniej możliwość stworzenia dodatkowych grup w dowolnych terminach.

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek / środa (7-8 lat)

16:00-16:45

Poniedziałek / środa (8-9 lat)

17:00-18:00

Poniedziałek / środa (9-10 lat)

16:30-18:00
angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, kursy angielskiego łódź

W przypadku osób zainteresowanych innymi terminami istniej możliwość stworzenia dodatkowych grup w dowolnych terminach.

Semestr 1

Mówienie
 • przywitania i pożegnania
 • dialogi w kawiarni
 • literowanie rzeczowników
 • dni tygodnia
 • podawanie cen
 • pytanie o zezwolenie
 • życie codzienne
 • rozmowa telefoniczna
 • podawanie godzin
 • podawanie kierunków
Pisanie
 • opis własnej osoby
 • list do przyjaciela
 • opis miejsca zamieszkania
 • podanie o pracę
 • opis wakacji
Słownictwo - rzeczowniki
 • przedmioty codziennego użytku
 • kraje i miasta
 • czas wolny
 • zawody
 • rodzina
 • sport
 • mieszkanie
 • jedzenie
 • języki i narodowości
 • wyrazy brzmiące tak samo (I-eye, no-know, itp.)
Słownictwo - przymiotniki
 • jakościowe (best, small, itp.)
 • opiniujące (nice, old, cheap, itp.)
 • antonimy (new-old, big-small, itp.)
Słownictwo - czasowniki
 • czasowniki nieregularne
 • codzienne czynności
 • związki z rzeczownikiem (watch TV, go to work, itp.)
Słownictwo - przysłówki
 • częstotliwość (usually, often, never, itp.)
 • okoliczniki czasu (last night, yesterday morning, itp.)
Słownictwo - gramatyka
 • odmiana czasowników: to be, to have
 • tworzenie pytań i przeczeń
 • zaimki osobowe i dzierżawcze
 • There is/are
 • Some/any
 • czas Present Simple
 • czas Past Simple

Semestr 2

Mówienie
 • daty
 • grzeczne prośby
 • dialogi w (sklepie odzieżowym; na dworcu kolejowym; na lotnisku)
 • podawanie kierunków
 • sugestie
 • niebezpieczne sporty
 • doświadczenia osobiste
Słownictwo - gramatyka
 • okoliczniki czasu
 • rzeczowniki policzalne I niepoliczalne
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotników
 • zaimki dzierżawcze
 • czas Present Continuous
 • czas Present Perfect
 • czas Past Simple
 • to be going to
 • bezokolicznik celu
 • tworzenie pytań
Słownictwo - rzeczowniki
 • związki międzyludzkie
 • jedzenie i napoje
 • zakupy
 • miasto i wieś
 • ubrania
 • na lotnisku
Pisanie
 • opis przyjaciela
 • list formalny
 • pocztówka
 • list z podziękowaniem
Słownictwo - przymiotniki
 • pogoda
 • samopoczucie
Słownictwo - czasowniki
 • czasowniki nieregularne