Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line

Hello!

W naszej szkole dowiesz się jak nauka angielskiego może być przyjemna!

Wypełnij test on-line
Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź

Strona główna > Medical English

Kursy specjalistyczne

Poniżej znajdziecie Państwo rodzaje kursów specjalistycznych oferowanych przez szkołę:

Medical English

Kurs języka angielskiego dla lekarzy i pielęgniarek.

Języka angielskiego dla farmaceutów

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu kursami j. angielskiego ze strony branż medycznych, Szkoła Lloyd Woodley English Language Centre rozszerzyła swoją ofertę i organizuje specjalistyczne kursy j.angielskiego dla farmaceutów. Są one prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów i obejmują 60 godz. w semestrze.

Słuchacze zapoznają się między innymi ze słownictwem z poszczególnych działów tematycznych dotyczących:
a) Recepty i ulotki informacyjne o leku
b) choroby i zasady postępowania z nimi
c) Nazewnictwo związków chemicznych
d) Podział leków i ich działanie
e) Podawanie leku
f) Apteka
g) Recepta-struktura
h) Laboratorium-przepisy bezpieczeństwa

Słuchacze potrafią w języku angielskim prawidłowo przeprowadzić wywiad z pacjentem i doradzić właściwy lek zrozumieć i zastosować w praktyce przeczytaną informację farmakologiczną. Zajęcia w szkole mogą odbywać się na życzenie słuchaczy w godzinach rannych lub popołudniowych.

Legal English

Kurs języka angielskiego dla prawników.
Oba kursy opracowane zostały z myślą o osobach znających język angielski i pragnących w krótkim czasie opanować terminologię zawodową.

Business English BEC

Kurs ten prowadzony jest na trzech poziomach zaawansowania i przygotowuje do egzaminów przeprowadzanych przez University of Cambridge.

BEC I (Preliminary) - ca Intermediate level
Kurs specjalistyczny. Nie wymaga doświadczenia zawodowego.
Poziom języka angielskiego: średnio-zaawansowany (intermediate).
Podstawowe słownictwo z dziedzin takich jak: struktura i organizacja firm, rekrutacja pracowników, praca w zespole, komunikacja międzyludzka, promocja i sprzedaż towarów i usług, podstawowe operacje finansowe.
Prace pisemne: CV, list motywacyjny, notatka służbowa, e-mail, faks, zamówienie, faktura.
Nagrania: rozmowy telefoniczne, spotkania biznesowe, krótkie prezentacje produktów i usług.

BEC II (Vantage) - ca FCE level
Kurs specjalistyczny. Nie wymaga doświadczenia zawodowego.
Język angielski na poziomie samodzielnego użytkownika (upper-intermediate / FCE).
Wprowadza terminologię handlową, finansową i prawna z dziedzin takich jak: handel zagraniczny, globalizacja, monopolizacja przedsiębiorstw, bilans zysków i strat, przepisy BHP, prawa i obowiązki pracowników, zarządzanie zespołem.
Prace pisemne: oficjalna korespondencja handlowa (list służbowy, memorandum) krótkie sprawozdanie, protokół z zebrania, szczegółowa prezentacja produktu / usługi.
Nagrania: wykłady, dyskusje, prezentacje, negocjacje.

BEC III (Higher) - ca CAE level
Kurs specjalistyczny. Nie wymaga doświadczenia zawodowego.
Język angielski na poziomie zaawansowanym (CAE).
Rozszerza terminologię handlową, finansową i prawną w dziedzinach takich jak: targi, giełda, podatki i cła. Wprowadza zagadnienia takie jak ochrona środowiska, postęp techniczny, etyka zawodowa.
Prace pisemne: dłuższe sprawozdania, listy służbowe, kontrakty, umowy, wezwania do zapłaty, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.
Nagrania: przemówienia, wykłady, dyskusje, negocjacje.

Business English LCCI 1-4

Kurs ten prowadzony jest na czterech poziomach zaawansowania i przygotowuje do egzaminów przeprowadzanych przez The London Chamber of Commerce & Industry. Certyfikaty LCCI honorowane są w około 90 krajów świata, wymagane przez zachodnie firmy consultingowe i finansowe, akceptowane przez wiele uniwersytetów jako potwierdzenie znajomości języka umożliwiającej podjęcie studiów, ich posiadanie jest warunkiem zatrudnienia managerów w Unii Europejskiej.

LCCI I
Kurs o charakterze praktycznym.
Poziom języka angielskiego średnio-zaawansowany (intermediate).
Przeznaczony dla osób utrzymujących rutynowe kontakty służbowe z cudzoziemcami na poziomie podstawowym (sekretarki, pracownicy administracji, doradcy liniowi).
Ćwiczy takie umiejętności językowe jak: umawianie terminów spotkań, dokonywanie rezerwacji, udzielanie nieskomplikowanych instrukcji i wyjaśnień, wykonywanie krótkich prezentacji, interpretacja wykresów i danych liczbowych, wyrażanie pozytywnych i negatywnych opinii.
Prace pisemne: zamówienia towarów, potwierdzenia odbioru, wypisywanie faktur, wypełnianie formularzy, notatki służbowe.

LCCI II
Kurs o charakterze praktycznym.
Język angielski na poziomie samodzielnego użytkownika (upper-intermediate / FCE).
Przeznaczony dla osób utrzymujących kontakty służbowe z cudzoziemcami na poziomie specjalistycznym (kierownicy liniowi, personel techniczny i badawczy, pracownicy administracji wyższego szczebla).
Ćwiczy umiejętności takie jak: analiza kluczowych informacji, wydawanie poleceń, udzielanie szczegółowych wyjaśnień, prezentacja profilu firmy, jej produktów i usług, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywanie kontaktów służbowych.
Prace pisemne: oficjalna korespondencja służbowa (listy, faksy, memoranda), krótkie sprawozdania, instrukcje obsługi.

LCCI III
Kurs o charakterze praktycznym.
Język angielski na poziomie zaawansowanym (CAE).
Przeznaczony dla pracowników utrzymujących intensywne kontakty służbowe z cudzoziemską kadrą kierowniczą lub właścicielami firm oraz klientami międzynarodowym (menedżerowie produktu, pracownicy działu sprzedaży, kierownicy wyższego szczebla).
Kurs kształci takie umiejętności jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów służbowych, negocjacje handlowe, promocja towarów i usług, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Prace pisemne: oficjalna korespondencja handlowa (listy, memoranda), szczegółowe sprawozdania, instrukcje obsługi, ulotki reklamowe.

LCCI IV
Kurs o charakterze praktycznym.
Wymagane płynne, swobodne posługiwanie się językiem angielskim (CPE).
Przeznaczony dla osób uczestniczących w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, targach lub misjach handlowych ( kadra kierownicza, personel badawczy, pracownicy działu marketingu i promocji).
Kurs kształci swobodę wypowiadania się na różne tematy, prowadzenia zebrań według ustalonego porządku, umiejętność analizowania faktów, negocjowanie warunków ( przedstawianie za i przeciw),
Wykonywania przemówień na tematy zawodowe.
Prace pisemne: wykłady, rozprawki, streszczenia artykułów specjalistycznych, tłumaczenia tekstów technicznych, kontrakty, umowy handlowe.