Intensywny kurs dla wyjeżdzających Intensywne kursy wakacyjne Konwersacje Matura A1 A2 B1 B2 DELF
Język ukraiński

Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku, ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim. Zapraszamy na następujące kursy:

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)

Kurs tygodniowy

(32 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne)
380zł (małe grupy)
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka polskiego

The School provides instruction in The Polish language at all levels under the supervision of a highly qualified Polish Language teacher ,who specialises in the tuition of non native speakers.

The course may consist of either

- 2 x 2 lessons per week (90 min)
- 2 x 3 lessons per week (135 min)
- 3 x 2 lessons per week (135 min)
- 1 x 4 lessons (Saturday)

Groups

The courses are conducted either within small groups of no more than 7 students or on an individual basis.

Fees

1 Term (60 hours) --- 720 zł
Individual tuition  --- 60 zł/h
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Nauka języka ukraińskiego

W ujęciu praktycznym dla prowadzących (zamierzających prowadzić)działalność biznesową na Ukrainie(z partnerem handlowym z Ukrainy).
Na Ukrainie można porozumieć się po rosyjsku lub po angielsku,ale wszelką dokumentację handlową sporządza się w języku ukraińskim.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych

- kurs - 32 godz.lekcyjne/45 min.
- 2 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
- lub 1 x 4 godz. w soboty

Koszt kursu

380zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lingua Latina - Oferta nauki łaciny

W ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem łaciny liturgicznej, łaciny Pisma Świętego.

Zapraszamy na lekcje w godzinach popołudniowych30 godz. w semestrze1 x w tygodniu 2 jednostki lekcyjne = 90 min.Koszt semestru: 300 zł


Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Lekcje języka portugalskiego w ujęciu praktycznym

Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.)
lub
3 x 2 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
60zł - lekcje indywidualne za 1 godz. lekcyjną

W ofercie także kurs 240 godz. realizowany w ciągu 4 semestrów (po 60 godzin każdy)2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 min.).
Koszt semestru: 690 zł.

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język szwedzki dla wyjeżdżających

Zapraszamy na lekcje języka szwedzkiego w ujęciu praktycznym. Kurs zaplanowany jest dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować język na poziomie komunikatywnym, by móc porozumiewać się na tematy z życia codziennego (w sklepach, w komunikacji miejskiej, w banku, w urzędzie, przy poszukiwaniu pracy, mieszkania, etc.)Mało zawiłości gramatycznych, dużo praktycznych wyrażeń i słownictwa.

Kurs trwa

48 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się

2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90min.),
lub
2 x 3 godz. tygodniowo
lub
w soboty 4 godz. (180 min.)

Koszt

500 zł - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna

W ofercie także kurs 180 godz. realizowany w ciągu 3 semestrów (po 60 godzin każdy) 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (90 mni.)
Koszt semestru: 690 zł

Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język chiński

Kurs trwa

1 semestr
60 lekcji po 45 minut

Zajęcia odbywają się

w soboty po 4 godz. lekcyjne = 180 min.

Koszt

650zł zł za semestr 60 lekcji po 45 minut.
55zł - lekcje indywidualne - 1 godz. lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język słowacki

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język japoński dla początkujących

Zajęcia prowadzi Izabela Plesiewicz -absolwent Wydziału Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs trwa

1 rok nauki - 120 godz.:2 semestry po 60 godz. każdy

Zajęcia odbywają się

2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne = 90 min.
lub
w soboty 4 godz.= 180 min.

Koszt

690 zł - koszt semestru - małe grupy
55zł - lekcje indywidualne - 1 godzina lekcyjna
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
Język koreański

Tekst

Kurs trwa

Tekst

Zajęcia odbywają się

Tekst

Koszt

Tekst
Zamknij
angielski łódź, szkoła angielskiego Łódź, kursy angielskiego Łódź
French / Francuski
French / Francuski

Strona główna > French > A1 Elementary - początkujący

French A1 Początkujący Elementaire Debutant

Słuchanie - uczeń potrafi zrozumieć słowa i wyrażenia z języka codziennego, które dotyczą jego, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, jeżeli ludzie mówią wolno i wyraźnie.
Czytanie - uczeń potrafi zrozumieć słowa z języka codziennego, jak również bardzo proste zdania.
Mówienie - uczeń potrafi komunikować się w prosty sposób pod warunkiem, że jego rozmówca wykazuje chęć współpracy: powtarza wolniej, formułuje inaczej zdanie lub pomaga mu sformułować to, co chcę powiedzieć.
Potrafi zadawać proste pytania na tematy z życia codziennego, jak również pytania związane ze swoimi bezpośrednimi potrzebami. Umie także udzielić odpowiedzi na takie pytania.
Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać swoje miejsce zamieszkania oraz ludzi, których zna.
Pisanie - uczeń potrafi napisać krótką kartę pocztową np. z wakacji.
Potrafi wpisać dane osobiste do kwestionariusza np. nazwisko, narodowość i adres

Po około 100 godzinach nauki uczeń może zdawać egzamin DELF A1
Program na pierwszy rok nauki: A1 poziom początkujący / niveau elementaire

Przygotowanie do francuskiego egzaminu DELF A1
Przygotowanie do egzaminu TELC

Semestr 1

Mówienie
 • przywitania, pożegnania, podziękowania
 • udzielanie i uzyskiwanie informacji o sobie, o innej osobie
 • pytanie o drogę, usytuowanie jakiegoś obiektu
 • podawanie cen
 • podawanie godzin
 • zamawianie posiłków, proszenie o rachunek
 • nazywanie typowych pomieszczeń w mieszkaniu
 • przedstawianie członków najbliższej rodziny
 • mini dialogi- zakupy na rynku (warzywa, owoce)
Pisanie
 • opis siebie, innej osoby (wzrost, kolor włosów, upodobania)
 • opis usytuowania wybranego obiektu (w swoim mieście, na przykładowym planie)
 • formułowanie na piśmie zaproszenia na posiłek
 • opisywanie mieszkania, przedstawianie rodziny
 • opis wakacji
Słownictwo
 • narodowości, zawody, języki
 • podstawowe instrumenty muzyczne
 • sporty, rozrywki
 • rodzina
 • środki transportu
 • położenie, droga do wybranych obiektów
 • nazwy posiłków, typowych dań
 • typowe pomieszczenia w mieszkaniu
Gramatyka
 • zaimki osobowe i akcentowane
 • rodzaj męski i żeński przymiotników i rzeczowników
 • tworzenie pytań i przeczeń
 • przyimki miejsca
 • rodzajniki określone, nieokreślone, ściągnięte i cząstkowe
 • liczebniki do 100
 • czas teraźniejszy
 • tryb rozkazujący

Semestr 2

Gramatyka
 • czas teraźniejszy
 • czas przyszły futur proche
 • tryb rozkazujący
 • rodzajniki (określony, nieokreślony, cząstkowy, ściągnięty)
 • rodzaj męski, żeński, liczba mnoga
 • zaimki osobowe i akcentowane
 • zaimki przymiotne wskazujące i dzierżawcze
 • zaimek pytający "quel"
 • liczebniki główne i porządkowe
Słownictwo
 • narodowość, zawody
 • upodobania, rozrywki
 • dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku
 • orientacja w terenie
 • podróż
 • czynności związane z dniem codziennym, godziny
 • zakupy - kształt, kolor, waga
 • posiłki, restauracja
 • święta
 • zaproszenia - akceptacja, odmowa
 • zachowanie się w różnych sytuacjach życia codziennego
 • rodzina
 • środki transportu